Thẻ: Anime

Tổng hợp thông tin 41 đấng tối cao trong OVERLORD

1. MOMONGA Giới thiệu: Ainz Oaal Gown(hay trước đây là Momonga) vốn là 1 công chức con người tên Satoru Suzuki và là 1 player của YGGDRASIL, sau khi anh cùng toàn bộ Nazarick đc dịch chuyển đến New World thì anh đổi tên mình thành Ainz Ooal …