Kiếm tiền cùng ShareLink khi chia sẻ nội dung trên môi trường mạngDịch vụ chia sẻ liên kết kèm tin quảng cáo với các đặc điểm riêng theo từng loại tài khoản
Cá nhân
Là tài khoản có nhu cầu kiếm thu nhập bằng việc chia sẻ các liên kết trung gian tự tạo ra từ chức năng trong ShareLink. Có thể thêm tin quảng cáo của cá nhân. Tin quảng cáo cá nhân chỉ được hiển thị trong nội dung của liên kết trung gian mà cá nhân tạo ra. Thời gian hoạt động hiển thị tin quảng cáo cá nhân không bị hạn chế. Thu nhập tính theo số lượng click chuột truy cập vào liên kết gốc.
Doanh nghiệp
Là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê không gian quảng cáo từ ShareLink, đưa dịch vụ/ sản phẩm tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Có thể đăng ký các tin quảng cáo sản phẩm/ dịch vụ tại ShareLink. Tin quảng cáo của tài khoản doanh nghiệp được xuất hiện ngẫu nhiên trong mọi nội dung của liên kết trung gian. Thời gian hoạt động hiển thị tin quảng cáo bị giới hạn tùy thuộc vào nhu cầu thuê của tài khoản doanh nghiệp. Theo dõi được số lượt hiển thị tin quảng cáo và số lượt click vào tin.